Måned: april 2019

Nytt drivstoffanlegg på Moholmen fyr

Vi har på vegne av kystverket demontert det gamle drivstoffanlegget på Moholmen fyr, og erstattet dette med en ny løsning. Anlegget sikrer at fyret har tilgang til energi for å sikre trygg farlei for alle passerende fartøy

Utvikling av nye kumfilter for oppsamling av gummigranulat

20% av all mikroplast som slippes ut i Norge, ca 1600 tonn, kommer fra kunstgressbaner. Dette skuldes bruk av oppmalte gummidekk som primærinnfyll for å sikre gode spilleregenskaper. HIS har sammen med NTNU SIAT utviklet et nytt filter for å hindre at gummikulene forsvinner ned i avløpet. Les mer på miljobaner.no