Søppel sug og avfalls håndtering.

En stor del av vårt arbeide er å legge rør til søppel sug, samt bygge avfalls stasjoner. Våre nyere prosjekt er blant annet Frøya helse og omsorgs senter samt Meldal helse og omsorgssenter. Det innovative systemet til Envac for avfallsinnsamling gjør bymiljøet renere, sunnere og mer bærekraftig. Det smarte systemet reduserer luftforurensning og karbonutslipp forårsaket…
Read more