Forfatter: Gunhild Hilseth

Kryssing av Grønørbrua.

Heimdal Industriservice har prosjektert og levert stålkonstruksjon for 2 stk DN 250 fjernvarmerør og 5 stk Ø110 trekkerør. Fjernvarmerørene er festet med oppheng, med gjennomgående innfesting i broen, og går langs ytterste bjelke på sørsiden av broen. Broen er ca 180 meter lang. Under produksjon av rørene og opp festing av stålkonstruksjonen ble broen stengt…
Read more

Prosjekt Orkdal Energi AS.

Høsten 2020 hadde Heimdal Industriservice et meget spennende prosjekt med store utfordringer for Orkland Energi AS. Orkland Energi AS har inngått kontakt om varmeleveranse til Norsk Kylling sin nye fabrikk på Grønøra Vest. I den forbindelse skal det etableres en ny energisentral. Den nye energisentralen består blant annet av en varmesentral tilknyttet fjernvarmenettet, varmesentralen har…
Read more

Rammeavtale Statkraft Varme AS.

Heimdal Industriservice har fått gleden av å signere rammeavtale med Statkraft Varme AS. Det skal utføres innvendige rørarbeider i forbindelse med utbygginger og/eller endringer på Statkraft Varme sitt produksjonsanlegg og trykkskillestasjoner i Trondheim. HIS AS takker for tilliten og ser fram til et godt samarbeide. Statkraft Varme er fjernvarmevirksomheten i Statkraft. Selskapet har drevet med…
Read more