FAGOMRÅDER

Vi kan våre fag

Heimdal industriservice er en totalleverandør av tjenester og utstyr til både private, offentlige selskaper og institusjoner. Vi har fokus på kvalitet; kvalitet i leveranse og kvalitet i drift. For å sikre at vi levere i henhold til kundens krav og forventninger, så har vi spesialisert oss innen en en rekke fagdisipliner.

Industrirørlegging

Heimdal Industriservice er en av midtnorges største og mest allsidige leverandører av industrirørlegging.  Vi utfører større og mindre prosjekter til en rekke næringer, hvor vi har fokus på kvalitet og levetidskost.

Sveising

Vi utfører sertifisert sveising etter metode 111, 141, 135, 136 og 311. Dette inkluderer sveising av en rekke ulike typer rør med ulike legeringer tilpasset bruk i prosessanlegg, fjernvarmedistribusjon, varmesentraler, undersentraler, kundesentraler og damp- og gassanlegg.

Automasjon

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi bistå med spesifikasjon og oppsett av effektive automasjonsløsninger for pumpeanlegg, varmesentraler, avfalls sug og snøsmelteanlegg.
Målet er å effektivisere prosessene og sørge for at anlegget selv ivaretar ønsket funksjon og operasjon.

Teknisk isolering

Heimdal Industriservice utfører termisk isolering av rør og beholdere til all type industri, samt er leverandør av nødvendig materiale og komponenter til dette. Vi tilbyr Energi-isolering, ALU mantel for kjøl- og varmeanlegg og kondensisolering for å nevne noe. Vi har lang erfaring av både spesifisering, produksjon og installasjon av teknisk isolasjon

Pumper og Service

Heimdal Industriservice har lang erfaring fra å levere komplette pumpeanlegg til et bredt spekter av indusrielle aplikasjoner. Vi utfører også service og vedlikehold på eksisterende pumpeanlegg.