FAGOMRÅDER

Vi kan våre fag

Heimdal industriservice er en totalleverandør av tjenester og utstyr til både private, offentlige selskaper og institusjoner. Vi har fokus på kvalitet; kvalitet i leveranse og kvalitet i drift. For å sikre at vi levere i henhold til kundens krav og forventninger, så har vi spesialisert oss innen en en rekke fagdisipliner.

Industrirørlegging

Heimdal Industriservice er en av midtnorges største og mest allsidige leverandører av industrirørlegging.  Vi utfører større og mindre prosjekter til en rekke næringer, hvor vi har fokus på kvalitet og levetidskost.

Sveising

Vi utfører sertifisert sveising etter metode 111, 141, 135, 136 og 311. Dette inkluderer sveising av en rekke ulike typer rør med ulike legeringer tilpasset bruk i prosessanlegg, fjernvarmedistribusjon, varmesentraler, undersentraler, kundesentraler og damp- og gassanlegg.

Elektro

Sammen med våre sertifiserte partnere gjennomfører vi prosjektering, utførelse og kontroll av elektriske anlegg, samt reparasjon av elektrisk utstyr.

Automasjon

Sammen med våre partnere har vi lang erfaring fra spesifikasjon og oppsett av effektive  automasjonsløsninger for pumpeanlegg, varmesentraler, avfallssug og snøsmelteanlegg. Målet er å effektivisere prosessene og sørge for at anlegget selv ivaretar ønsket funksjon og operasjon

Teknisk isolering

Heimdal Industriservice utfører termisk isolering av rør og beholdere til all type industri, samt er leverandør av nødvendig materiale og komponenter til dette. Vi tilbyr Energi-isolering, ALU mantel for kjøl- og varmeanlegg og kondensisolering for å nevne noe. Vi har lang erfaring av både spesifisering, produksjon og installasjon av teknisk isolasjon

Pumper og Service

Heimdal Industriservice har lang erfaring fra å levere komplette pumpeanlegg til et bredt spekter av indusrielle aplikasjoner. Vi utfører også service og vedlikehold på eksisterende pumpeanlegg.

Kommunikasjon

For å samle inn data fra sensorer og pumper, styre og kontrollere gjennom fjernstyring, eller distribuere data til ønsket mottaker har vi spesialisering og godkjenninger innen etablering og oppsett av et vidt spekter av kommunikasjonsløsninger. Dette inkluderer kablet nettverk, radio 3G/4G eller andre typer kommunikasjonsbærere