Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)

Vår visjon er et skadefritt arbeidsmiljø. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for Heimdal Industriservice kommer vel hjem hver dag, og på jobb neste dag. Derfor har Heimdal Industriservice et ekstra fokus på våre HMS-mål og et hovedmål på 0 alvorlige skader.

For å oppnå disse målene har vi fokus på HMS opplæring. Alle våre ansatte må gjennom opplæring av verktøy og utstyr. I tillegg jobber vi kontinuerlig i samarbeid med andre bedrifter som tilbyr opplæring til alle våre ansatte. Bedriften er bevisst på bruk av personlig verneutstyr for å redusere risikoen for alvorlige ulykker. Hos oss er det krav om å bruke synlighets tøy, hjelm, vernesko, hørselvern og vernebriller. Enkelte anlegg krever verneutstyr utover dette.

Heimdal Industriservice jobber kontinuerlig med planlegging og gjennomføring av prosjekter. I den forbindelse er SJA en viktig del av forberedelsene. Underveis i alle prosjekter er vernerunder en prioritet for Heimdal Industriservice for å opprettholde et godt HMS fokus.

Heimdal Industriservice har et godt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten, og sammen jobber vi for at alle ansatte har en god fysisk og psykisk helse. Tilrettelegging kan være en nøkkel for et godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.