Kryssing av Grønørbrua.

Kryssing av Grønørbrua.

Heimdal Industriservice har prosjektert og levert stålkonstruksjon for 2 stk DN 250 fjernvarmerør og 5 stk Ø110 trekkerør. Fjernvarmerørene er festet med oppheng, med gjennomgående innfesting i broen, og går langs ytterste bjelke på sørsiden av broen. Broen er ca 180 meter lang. Under produksjon av rørene og opp festing av stålkonstruksjonen ble broen stengt for trafikk, foruten myke trafikanter. I sluttfasen av prosjektet ble det gjort et spektakulært løft av 2 x 180 meter fjernvarmerør med syv kranbiler inkludert mobilkran. Orkland Energi og Varme var til stede og bisto med koordineringen av løftet med HIS AS. Totalt var over tjue mann involvert i løftet av fjernvarmerørene.

Fra Grønørbrua møter man Furumoen varmesentral som er sluttpunkt for dette prosjektet. Videre utbygging ved Furumoen er under prosjektering.