KUNDESEGMENTER

Vi leverer til et bredt spekter av kunder

Heimdal Industriservice jobber i dag innen et stort antall ulike industrielle segmenter. Alle våre kunder har ett fellestrekk; de forlanger, og forventer, at vi leverer kvalitet i alle deler av prosessen, fra leveranse til drift og vedlikehold

Nedenfor kan du lese mer om hvilke kunder  vi jobber opp i mot