AVFALLSHÅNDTERING

Fremtidens avfall er under bakken

Heimdal Industriservice er utførende entreprenør til ENVAC. De leverer avfallshåndtering tilpasset byer, tettsteder, helse- og omsorgs- bygg, sykehus, kontorbygg og flyplasser.

På vegne av ENVAC levere vi nøkkelferdige løsninger for underjordisk og vakuumasert avfallshåndtering

PROSJEKTSTYRING

Prosjektering, planlegging og dokumentasjon

GRUNNARBEID

Installasjon av rør, beholdere og infrastruktur

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Pumpe- og vakuusystemer, automasjon og elektro

VEDLIKEHOLD OG ETTERKONTROLL

Analyse, utbedringer eller utvidelser av eksisterende anlegg

ENVAC

ENVAC Envac er verdensledende innenfor vakuumbasert avfallshåndtering og en pioner i bransjen. I dag er det i bruk over hele verden. Deres mål er å bidra til et bedre bymiljø ved å tilby rasjonelle og bærekraftige løsninger for avfallshåndtering.

Les mer om ENVAC på deres egne hjemmesider

LES MER OM ENVAC HER

Prosjekter

Gjennom vårt partnerskap med ENVAC, har vi levert et stort antall prosjekter innen avfallshåndtering Midt-Norge. Nedenfor ser du eksempler på noen av disse

Helsevakta – Trondheim

Borettslag – Kattem

Borettslag – Strinda Hageby

Borettslag – Ladebyhagen

Ranheimsfjæra

Borettslag – Flatåsen