BOLIG OG EIENDOM

La oss sikre god drift og vedlikehold av din eiendom

Heimdal Industriservice har i over 25 år jobbet sammen med borettslag, eiendomsutviklere, selskaper og organisasjoner for å både bygge, oppgradere og forbedre deres VVS løsninger. Energibesparing, redusert nedetid og reduserte livstidskostnader er resultatet av vårt arbeid. Vi leverer nøkkelferdige løsninger i henhold til avtalt funksjonalitet, tid og kost

PROSJEKTSTYRING

Prosjektering, planlegging og dokumentasjon

GRUNNARBEID

Installasjon av rør, beholdere og infrastruktur

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Varme-, kjøling-, pumpe- og vakuumsystemer, automasjon og elektro

VEDLIKEHOLD OG ETTERKONTROLL

Analyse, utbedringer eller utvidelser av eksisterende anlegg

Bred portefølje –    25 år med erfaring

Heimdal Industriservie har over årenes løp levert et bredt spekter av VVS, elektro- og automasjonstjenester tilpasset energieffektiv og kostnadsoptimal drift av bolig og bygg. Dette inkluderer blant annet:

-Varmepumper (vann-luft)
-Gassbrennere
-Fjerning og erstatning av oljefyr
-Fjernvarme
-Avfallshåndtering
-Prosessanlegg
-Automasjon
-Elektro og kommunikasjon

Våre prosjekter taler for seg selv

Vi har levert hundrevis av prosjekter for kunder over hele landet. Nedenfor ser dere noen av disse

Pirbadet – Trondheim

St.Olavs Hospital

Borettslag

Fyr og farled – Kystverket

Luft-vann / Vann-luft varmepumper

Heggstadmyra 11 – Gassbrenner for ENØK tilskudd