DRIVSTOFFANLEGG

Effektiv lagring og distribusjon av drivstoff

Heimdal Industriservice leverer komplette løsninger for drivstoffanlegg, fra lagertanker og pumper, til telleverk, fordeling og fyllestasjoner. Vi leverer både nye anlegg, gjør oppgraderinger av eksisterende, eller sørger for vedlikehold og etterkontroll.

PROSJEKTSTYRING

Prosjektering, planlegging og dokumentasjon

GRUNNARBEID

Installasjon av rør og infrastruktur

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Pumper, rensesystemer, telleverk, påkoblingspunkt automasjon og elektro

VEDLIKEHOLD OG ETTERKONTROLL

Analyse, utbedringer eller utvidelser av eksisterende anlegg

Fra og med 2020 er det ulovlig med bruk av glassfiberanlegg. Vi har alternative løsninger klare!

KONTAKT OSS HER

Våre prosjekter

Vi har levert løsninger til et bredt spekter av kunder, fra Kystverket til oppdrettsnæringen og forsvaret. Nedenfor ser dere noen av våre prosjekter

Nawsarh – Drivstoffanlegg for redningshelikopter

MOWI – Generatoranlegg

Moholmen Fyr – Kystverket

Ørlandet Flystasjon

Kalsholmen Fyr – Kystverket