FJERNVARME

Fjernvarme siden 1994

Fjernvarme handler om utnyttelse av energien i oppvarmet vann. Et fjernvarmeanlegg kan i praksis sammenlignes med et sentralvarmeanlegg som forsyner ett eller flere bygg med varmt vann. Varmtvannet sirkulerer mellom denne varmesentralen og kundens sentral i nedgravde, isolerte stålrør. Kundene benytter vannet til oppvarming gjennom vannbåren gulvvarme, ventilasjon, radiatorer og oppvarming av tappevann

Heimdal industriservice leverer nøkkelferdige løsninger til våre kunder

PROSJEKTSTYRING

Prosjektering, planlegging og dokumentasjon

GRUNNARBEID

Installasjon av rør og infrastruktur

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Energi-, kunde- og varmesentraler, kjel og automasjon

VEDLIKEHOLD OG ETTERKONTROLL

Analyse, utbedringer eller utvidelser av eksisterende anlegg

Tallene taler for seg

Siden oppstarten av selskapet i 1994 har vi hatt gleden av å levere

fjernvarmeanlegg

med rør

DISTRIBUERES AV OSS PER år

Ta del i DET GRØNNE SKIFTET

Det foregår et grønt skifte i norske husholdinger og i næringslivet.
Oljekjøl fases ut og erstattes med fjernvarme . Bedre for miljøet og bedre for lommeboka

Varierte applikasjoner

Vi har levert fjernvarme til en rekke store prosjekter, innen mange ulike anvendelser. Nedenfor er noen av våre leverte prosjekter

Snøsmelteanlegg for Metrobus

Ranheim papirfrabrikker

Akkumulatortank for Statkraft

Fjernvarmeanlegg på Sunndal

Fjernvarme til Forsvarsbygg på Ørlandet

Fjernvarme til Persaunet leir