FORSKNING OG UTVIKLING

Vi drives av å tenke nytt og utvikle løsninger ingen andre har gjort før

Innovasjon og nyskapning er en stor del av hva vi jobber med. Om det er å utvikle en ny automasjonsløsning for økt utnyttelse av fjernvarme, nye sjokkrør, eller oppsamlingsløsninger for gummigranulat, så er vi med fra start til slutt.

Ta kontakt med oss

IDÉUTVIKLING

Utarbeidelse av hypoteser, funksjonelle og tekniske krav

PROTOTYPING

Småskalaproduksjon for utteting og verifikasjon

PRODUKSJON

Produksjon, montering og leveranse

TESTING OG VERIFIKASJON

Test, verifisering og dokumentasjon opp i mot gjeldende krav

Samarbeid på tvers av fagdisipliner

Innovasjon og nyskapning skjer i krysningspunktet mellom ulike fagkompetanser og brukerbehov. Vi jobber både med universiteter, organisasjoner og privat industri for å utvikle nye produkter og tjenester.

Sjokkrør – NTNU

Filter for oppsamling av gummigranulat – SIAT

Fjernvarmeanlegg til kunstgress