HAVBRUK

Mye mer enn bare fisk

Byggesteinene for å drive frem Norsk kvalitetsfisk og tilgjengeliggjøre dem for et internasjonalt marked, er mye mer enn bare yngel og vann. Heimdal Industriservice er med på å sikre optimale oppvekstvilkår for fisken, gode verktøy for oppdretterne og et velfungerende anlegg år etter år. Vi har levert et stort antall ulike løsninger innen Sjøvannsanlegg, oppvarming, nedkjøling og transport.

PROSJEKTSTYRING

Prosjektering, planlegging og dokumentasjon

GRUNNARBEID

Installasjon av rør, isolasjon og infrastruktur

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Pumper, rensesystemer, fjernvarme, automasjon og elektro

VEDLIKEHOLD OG ETTERKONTROLL

Analyse, utbedringer eller utvidelser av eksisterende anlegg

Varierte tjenester

Heimdal Industriservie leverer et bredt spekter av industrielle rørlegger- og automasjonstjenester til oppdrettsnæringen. Dette inkluderer blant annet:

-Sjøvanns- og prosessanlegg
-Oksygendistribusjon
-Pumpeanlegg
-Pumpeservice (overhaling og vedlikehold)
-Automasjon
-Elektro og kommunikasjon

Noen av våre prosjekter

Vi har siden 1994 jobbet tett med oppdrettsnæringen og fiskeforedlingsindustrien i Norge, her er noen av våre prosjekter

Mowi (Marine Harvest) – Nordheim, Tustna

Lerøy – Sjøvannsanlegg i Lensvika

Langstein Fisk (Salmar) – Pumpeanlegg og automasjon

Mowi Labrus, Stadsbygd – Sjøvannsannlegg og automasjon

Grøntvedt Pelagic – Sjøvannsanlegg og automasjon