Prosjekt Orkdal Energi AS.

Prosjekt Orkdal Energi AS.

Høsten 2020 hadde Heimdal Industriservice et meget spennende prosjekt med store utfordringer for Orkland Energi AS.

Orkland Energi AS har inngått kontakt om varmeleveranse til Norsk Kylling sin nye fabrikk på Grønøra Vest. I den forbindelse skal det etableres en ny energisentral. Den nye energisentralen består blant annet av en varmesentral tilknyttet fjernvarmenettet, varmesentralen har fått navnet Furumoen varmesentral. Dette prosjektet skal etablere en ny fjernvarmetrasé fra eksisterende Strandheim varmesentral til den nye Furumoen varmesentral. Prosjektet består i å legge ca. 2,6 km overføringsledning i DN 250, samt stikkledning i DN 200 for sammenkobling mot eksisterende nett, samt ombygging av Strandheim varmesentral.

Overføringsledningen starter ved Strandheim varmesentral, rørledningene presses under fylkesvei FV 800, og går i veiskulder på nordsiden av Gammelosveien. Traséen går mot broen på sørside av veibanen og krysser på siden av broen. Heimdal Industriservice har prosjektert og levert stålkonstruksjon for kryssing med rør. Broen i Gammelosveien er ca. 24 meter lang.