Rammeavtale Statkraft Varme AS.

Rammeavtale Statkraft Varme AS.

Heimdal Industriservice har fått gleden av å signere rammeavtale med Statkraft Varme AS. Det skal utføres innvendige rørarbeider i forbindelse med utbygginger og/eller endringer på Statkraft Varme sitt produksjonsanlegg og trykkskillestasjoner i Trondheim. HIS AS takker for tilliten og ser fram til et godt samarbeide.

Statkraft Varme er fjernvarmevirksomheten i Statkraft. Selskapet har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har i dag mer enn 100 ansatte i Norge og Sverige. Selskapet produserer årlig over 1 TWh fjernvarme.

I Trondheim er over 30 prosent av Trondheims oppvarmingsbehov dekket av fjernvarme levert av Statkraft Varme.

Rammeavtalen omfatter innvendige rørtekniske- og mekaniske arbeider for utbygginger og/eller endringer på Statkraft Varmes produksjonsanlegg og trykkskillestasjoner i Trondheim. Avtalen har en varighet på 2 år og gjelder fram til august 2022 med opsjon for forlengelse for inntil 6 år