Søppel sug og avfalls håndtering.

Søppel sug og avfalls håndtering.

En stor del av vårt arbeide er å legge rør til søppel sug, samt bygge avfalls stasjoner. Våre nyere prosjekt er blant annet Frøya helse og omsorgs senter samt Meldal helse og omsorgssenter.

Det innovative systemet til Envac for avfallsinnsamling gjør bymiljøet renere, sunnere og mer bærekraftig. Det smarte systemet reduserer luftforurensning og karbonutslipp forårsaket av avfallsinnsamlingstrafikk, eliminerer lukt og rot forbundet med tradisjonell avfallsinnsamling og bidrar dermed til å avskaffe utrygg og uhygienisk avfallsinnsamling.

Den eneste brukerinteraksjonen med systemet er ved avfallsnedkastet der brukerne kvitter seg med avfallet. Nedkastende er vanligvis plassert strategisk innen 30 meter fra boliger eller kontorbygg i en gruppe, med separate inntak for ulike typer avfall. Brukerne sorterer avfallet hjemme og kaster det i de riktige enhetene. Envac`s nedkast er koblet til et underjordisk rørnettverk som transporterer avfallet til en innsamlingsstasjon så langt som 2 km fra nedkastet. På innsamlingsstasjonen lagres avfallet i kontainere, som kun samles inn når de er fulle. Hele operasjonen fra nedkast til kontainer styres av Envacs smarte automatiseringsplattform.

Med Envac-systemet blir avfallshåndtering en integrert del av den urbane infrastrukturen, akkurat som vann, kloakk eller andre tjenester som tilbys av byen. Etter hvert som etterspørselen etter gjenvinning og nullavfall øker, øker også behovet for avfallsrom og gjenvinningsstasjoner samt hyppig innsamling og tilpassede kjøreruter for avfallsbiler.