Utvikling av nye kumfilter for oppsamling av gummigranulat

Utvikling av nye kumfilter for oppsamling av gummigranulat

20% av all mikroplast som slippes ut i Norge, ca 1600 tonn, kommer fra kunstgressbaner. Dette skuldes bruk av oppmalte gummidekk som primærinnfyll for å sikre gode spilleregenskaper. HIS har sammen med NTNU SIAT utviklet et nytt filter for å hindre at gummikulene forsvinner ned i avløpet.

Les mer på miljobaner.no