VÅR VERKTØYKASSE

Gode verktøy er så mangt

Å levere produkter, systemer og tjenester i henhold til kundenes krav og forventninger krever mye av oss, våre ansatte og våre partnere. Vi har fokus på kvalitet i alle ledd og sikrer kompetanse og gode leveranser gjennom at alle våre byggesteiner møter våre krav til kvalitet og profesjonalitet

GODKJENNINGER

Våre godkjenninger er en sikkerhet for våre kunder at vi og våre ansatte jobber og leverer i henhold til krav og utvikling innen de ulike fagdisiplinene

MASKINPARK

Ingen prosjekter er like, og vi sikrer at de riktige maskiner og verktøy blir brukt for å oppnå kostoptimale og effektive leveranser i henhold til avtale

SPESIALVERKTØY

Mange prosjekter og fagdisipliner trenger spesielle verktøy for å sikre kvalitet på leveranse og effektiv gjennomføring av prosjektet

LEVERANDØRER

En leveranse er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Vi har valgt leverandører og partnerer som tilbyr kvalitet i alle ledd av leveransen; fra innkjøp til vedlikehold.

GODKJENNINGER

Vi jobber og tenker ut i fra et konstant fokus på effektive prosesser, gode leveranser og forbedringer i alle ledd. Våre godkjenninger er et bevis på at vi jobber etter etablerte best-practice metoder og oppfyller formeller og organisatoriske krav.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som viser at et foretak oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet. Utstedes av Direktoratet for byggkvalitet

Les mer her

Fjernvarme / District heating

Vi har levert fjernvarme siden 1994

Sveisesertifikater

Vi er sertifiserte for sveis innen metode 111, 141, 135, 136 og 311, samt PE ekstruder- og speilsveis

Sellicha – Achilles

Selloicha er et felles prekvalifikasjonssystem for energiverk i Norden, administrert av Achilles

Les mer her

MASKINPARK

Vi tilpasser bruken av verktøy, anleggsmaksiner og kjøretøy for å få jobben gjort, uansett lokasjon, så effektivt og kostnadsoptimalt som mulig. Vår maskinpark inkluderer alt fra gravemaskin til snøscooter og helikopter.

SPESIALVERKTØY

Visse type oppdrag og arbeidsoppgaver krever det tilgang og erfaring med bruk av en rekke spesialverktøy. Dette inkluderer blant annet for plastsveising, laseroppretting, vibrasjonsmålere og mobile generatoranlegg.

LEVERANDØRER

Vi samarbeider med leverandører og partnere som leverer produkter og tjenester som sikrer at våre kunder kan være trygge på at både leveranse, drift og vedlikehold er i henhold til forventning